fbpx
  • Slovenčina
    • Angličtina

Bezpečná jazda je veľmi dôležitá. Preto, chceme všetkých našich používateľov naučiť pravidlá bezpečného jazdenia.

Bezpečnosť

Vždy nos
prilbu

Rovnako ako pri bicyklovaní, aj tu je najlepšie vždy nosiť prilbu pri jazde.

Používaj vyznačené
cyklistické trasy

Ak je to možné, použi trasu a cestu vyznačenú pre bicykle, ak nie, jazdi na okraji cesty. Rešpektuj všetky dopravné predpisy. Nepoužívaj na jazdu chodník, iba ak by ti to umožňovali dopravné predpisy.

Vždy dodržuj
dopravné predpisy

Nezabudni, že pre teba platia dopravné predpisy rovnako ako pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Preto sleduj všetky dopravné značenia, vodorovné dopravné značky a semafory. Ber ohľad na chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky na križovatkách.

Parkovanie

Zaparkovať kolobežku Mint, môžeš v rámci operačnej zóny na Modro vyznačených parkoviskách. Parkovanie v červeno vyznačenej zóne nie je možné a v žltej zóne je možné len v tom prípade, ak tam nájdeš vymedzené parkovisko. Môžeš ich vidieť farebne vyznačené v aplikácií na mape. Ak je to možné, zaparkuj kolobežku pri neobsadenom stojane na bicykel. Uľahčíš tým dostupnosť kolobežky ostatným používateľom. Keď parkuješ, prosím ber ohľad na to aby si neobmedzil chodcov, príjazdové cesty, prechody pre chodcov, vchody, brány alebo požiarne hydranty, a na to aby boli tieto miesta voľne prístupné. Zaparkovať kolobežku na súkromnom pozemku, uzamknutom mieste, v parkovacom dome alebo akomkoľvek inom mieste, ktoré nie je voľne dostupná 24/7 môže viesť k finančnej pokute.

Používanie našej služby je veľmi jednoduché. Stiahni si aplikáciu z App Store alebo Google Play a pokračuj podľa pokynov