fbpx
  • Slovenčina
    • Angličtina

Cenník

Depozit (bezpečnostná záloha) : 10,- Eur / dočasne pozastavené

Balance (minimálna výška kreditu v peňaženke) : 5,- Eur

Poplatok za záporný zostatok v peňaženke : 3,- Eur

Poplatok za zrušenie Používateľského účtu do 6 mesiacov : 2,- Eur

Poplatok za prečerpanie batérie : 15,- Eur

Poplatok za nevhodné parkovanie : 5,- Eur

Poplatok za vyzdvihnutie / premiestnenie : 10,- Eur

Poplatok za poškodenie kolobežky : 20,- Eur + skutočné náklady za opravu

Poplatok za úmyselné poškodzovanie kolobežky : 30,- Eur + skutočné náklady za opravu

Poplatok za jazdu v rozpore s VZP (dvaja na jednej kolobežke, jazdec pod vplyvom alkoholu …) : 50,- Eur

Poplatok za odcudzenú kolobežku : 900,- Eur

Všetky ostatné poplatky, ktoré môžu byť účtované sú dostupné v aplikácií Mint a výška týchto poplatkov sa môže líšiť v závislosti od miesta a pred každou jazdou sa zobrazia po kliknutí na ikonku danej kolobežky.

Nitra:

Štartovné / Odomknutie / Unlock : 0,50 Eur 

Ďalšie poplatky : 0,15 Eur / minúta

Prestávka / Pause : 0,06 Eur / minúta

Rezervácia kolobežky na 10 minút / Reservation  : 0,30 Eur

Maximálny denný poplatok za vypožičanie jednej kolobežky / Maximum daily fee : 25,00 Eur 


Komárno:

Štartovné / Odomknutie / Unlock : 0,40 Eur 

Ďalšie poplatky : 0,14 Eur / minúta

Prestávka / Pause : 0,06 Eur / minúta

Rezervácia kolobežky na 10 minút / Reservation  : 0,30 Eur

Maximálny denný poplatok za vypožičanie jednej kolobežky / Maximum daily fee : 25,00 Eur


Všetky poplatky sú uvedené s DPH.

Depozit: 4,00 € / jazda
Jazda: 1,00 € na štart + 0,15 € / min.
Prestávka: 0,04 € / min.
Denný poplatok: 30,00 € (suma, ktorú zaplatíte, ak jazdíte celý deň)
Pokuta za prečerpanie batérie: 20,00 € (pre prečerpaní pod 20%)
Poplatok za nevhodné parkovanie: 30,00 € + celkové náklady za jazdu (suma, ktorú zaplatíte, ak parkujete nevhodným spôsobom alebo na nevhodnom mieste)
Poplatok za poškodenie kolobežky: 30,00 € + celkové náklady na opravu (suma, ktorú zaplatíte, ak ste po použití nechali kolobežku v poškodenom stave)
Poplatok za ukradnutú kolobežku: 900,00 € (suma, ktorú zaplatíte, ak je kolobežka ukradnutá počas prenájmu, alebo z nejakého dôvodu nie je možné ukončiť dobu prenájmu do 24 hodín)