fbpx

Bezpečná jazda je veľmi dôležitá. Preto, chceme všetkých našich používateľov naučiť pravidlá bezpečného jazdenia.

Bezpečnosť

Vždy nos
prilbu

Rovnako ako pri bicyklovaní, aj tu je najlepšie vždy nosiť prilbu pri jazde.

Používaj vyznačené
cyklistické trasy

Ak je to možné, použi trasu a cestu vyznačenú pre bicykle, ak nie, jazdi na okraji cesty. Rešpektuj všetky dopravné predpisy. Nepoužívaj na jazdu chodník, iba ak by ti to umožňovali dopravné predpisy.

Vždy dodržuj
dopravné predpisy

Nezabudni, že pre teba platia dopravné predpisy rovnako ako pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Preto sleduj všetky dopravné značenia, vodorovné dopravné značky a semafory. Ber ohľad na chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky na križovatkách.

Parkovanie

Ak chces zaparkovať kolobežku, môžeš tak urobiť kdekoľvek v rámci vyznačeného územia. Nemusíš hľadať parkovacie miesta, alebo nabíjacie stanice na to aby bolo možné kolobežku zaparkovať. Ak je to ale možné, na parkovanie odporúčame využiť stojany na bicykle alebo verejné priestranstvá, pretože sú najbezpečnejšie. Parkuj rozumne aby žiaden chodec nemusel byť obmedzovaný.

Používanie našej služby je veľmi jednoduché. Stiahni si aplikáciu z App Store alebo Google Play a pokračuj podľa pokynov