fbpx

Ceny

Depozit: 4,00 € / jazda
Jazda: 1,00 € na štart + 0,15 € / min.
Prestávka: 0,04 € / min.
Denný poplatok: 30,00 € (suma, ktorú zaplatíte, ak jazdíte celý deň)
Pokuta za prečerpanie batérie: 20,00 € (pre prečerpaní pod 20%)
Poplatok za nevhodné parkovanie: 30,00 € + celkové náklady za jazdu (suma, ktorú zaplatíte, ak parkujete nevhodným spôsobom alebo na nevhodnom mieste)
Poplatok za poškodenie kolobežky: 30,00 € + celkové náklady na opravu (suma, ktorú zaplatíte, ak ste po použití nechali kolobežku v poškodenom stave)
Poplatok za ukradnutú kolobežku: 900,00 € (suma, ktorú zaplatíte, ak je kolobežka ukradnutá počas prenájmu, alebo z nejakého dôvodu nie je možné ukončiť dobu prenájmu do 24 hodín)

Mint využíva systém dočasného depositu pre platobné karty používateľov, keď začnú jazdu. Ak poplatok za jazdu je nižší ako suma depositu, poskytovateľ vráti zvyšok sumy do 2-5 dní. Ak poplatok za jazdu je vyšší ako suma depositu, konečná suma bude zvýšená a na konci jazdy sčítaná.

Maximálna dĺžka každej doby prenájmu je 23 hodín. 59 min.
Po prekročení tejto doby bude skúter považovaný za ukradnutý a bude Vám udelená pokuta.